ntft

Våra priser

Vårt mål på NTFT är att erbjuda den bästa tandvården till rätt pris.

Du får vad du betalar för

Vad prisvärd tandvård egentligen innebär beror förstås på vem du frågar. För oss handlar det om kvalitetsbehandlingar och insatser som håller över tid. Vilket minimerar risken för komplikationer, återbesök och upprepade åtgärder.

Förebyggande och långsiktiga åtgärder är därför några av våra viktigaste åtaganden. Vårt löfte är att aldrig kompromissa med säkerhet, kvalitet och patientsäkerhet. Våra tandläkare har i genomsnitt 20 års erfarenhet och var fjärde har specialistutbildning. Vi är också stolta över att vara tillgängliga 365 dagar utan några helg- och kvällspriser.

Sammantaget ligger vi cirka 15 % över folktandvårdens prislista för tandläkare i Stockholm , utan dolda avgifter eller konstiga tilläggsåtgärder. Om det är en överkomlig nivå eller inte är upp till tittaren att avgöra själv. Vi är själva lika öppna med det som vi är stolta – då vi tror att i förhållande till service och kvalitet gör det oss unika i landet.

Hitta en ledig tid

oooooooooooooo
oooooooooooo
ooooooooo
000kr
oooooooooooooo
oooooooooooo
ooooooooo
000kr
oooooooooooooo
oooooooooooo
ooooooooo
000kr

Delbetala från 300 kr/mån

Du kan delbetala din tandvård hos oss räntefritt med en fast månadskostnad från 300 kr/mån. En fast kostnad innebär att du alltid har samma kostnad varje månad oavsett vilken behandling du behöver eller hur många.

Samma pris sju dagar i veckan

Tandvärk är jobbigt som det är. Därför blir vi den första tandläkarkedjan att avskaffa den konventionella helg- och kvällsavgiften, vilket på andra kliniker ofta innebär ett påslag på 50 procent eller mer.

Vi finns helt enkelt till hands när du behöver oss som mest – utan att det kostar något extra. 

Up to SEK 3,000
SEK 3,000-15,000
SEK 3,000-15,000
Measure noName
101Basic examination and diagnostics, performed by dentistsSEK 1250
SEK 783
SEK 455
111Basic examination, performed by a dental hygienist SEK 875
SEK 510
SEK 255
114Supplementary periodontal examination or caries investigation carried out by a dental hygienist SEK 775
SEK 483
SEK 278
341Treatment of periodontal disease or peri-implantitis, minor extent SEK 895
SEK 600
SEK 394
342Treatment of periodontal disease or peri-implantitis, larger extent SEK 1575
SEK 1,000
SEK 598
401Tooth extraction, a toothSEK 1790
SEK 1,210
SEK 804
501Cleaning and root filling, a root canalSEK 4735
SEK 3235
SEK 1,937
521Acute trepanation and cavus extirpationSEK 1550
SEK 1113
SEK 806
701Filling a surface on a front tooth or canine toothSEK 1125
SEK 793
SEK 560
800Permanent tooth-supported crown cheek or chewing tooth, one per jaw (NTFT only uses quality-assured dental laboratories)SEK 6,873
SEK 5373
SEK 3183
Mått nrnamnDitt belopp upp till 3 000 krDitt belopp 3000-15000 krDitt belopp över 15 000 kr
101Grundläggande undersökning och diagnostik, utförd av tandläkareSEK 1250SEK 783 SEK 455
111Grundundersökning, utförd av tandhygienistSEK 875 SEK 510SEK 255
114Kompletterande parodontitundersökning eller kariesutredning utförd av tandhygienistSEK 775 SEK 483SEK 278
341Behandling av parodontal sjukdom eller peri-implantit, mindre omfattningSEK 895 SEK 600SEK 394
342Behandling av parodontit eller peri-implantit, större omfattningSEK 1575 SEK 1,000 SEK 598
401Tandutdragning, en tandSEK 1790SEK 1,210SEK 804
501Rengöring och rotfyllning, en rotfyllningSEK 4735SEK 3235SEK 1,937
521Akut trepanation och cavus exstirpationSEK 1550SEK 1113SEK 806
701Att fylla en yta på en framtand eller hundtandSEK 1125SEK 793SEK 560
800Permanent tandstödd kronkind eller tuggtand, en per käke (NTFT använder endast kvalitetssäkrade tandlaboratorier)SEK 6,873SEK 5373SEK 3183

Vad kommer min behandling att kosta?

En behandling består av flera åtgärder som utförs av din tandläkare. Det här är de du ser uppradade på ditt kvitto. Beroende på omfattningen och komplexiteten av din behandling kan olika åtgärder behöva utföras av din tandläkare eller tandhygienist. Nedan listar vi vanliga åtgärdspaket. I presentationen har vi även tagit hänsyn till eventuellt ATB och högkostnadsskydd. Högkostnadsskyddet börjar gälla när du som patient under en tolvmånadersperiod låter utföra åtgärder vars totala referenspris överstiger 3 000 kr. Referenspriset fastställs årligen av TLV för varje åtgärd och anger vilket belopp Försäkringskassan grundar sin ersättning på. Vissa av priserna som anges ovan kommer från priser, och din åtgärd kan resultera i ett annat pris beroende på omfattning.

Har du frågor angående åtgärdspaketen är du välkommen att kontakta oss på 073-578 86 80. Här hittar du en prislista för Stockholm. .

Åtgärd 103, Akutundersökning : 695 kr

Action 121, röntgen : 95 kr

Action 401, Tandutdragning : 1790 kr

Totalt = patientkostnad 2580 kr

Vid komplicerade tandutdragningar kan kostnaden bli högre. I dessa fall kommer tandläkaren att informera dig om det efter att ha utfört en akutundersökning. Har du allmänt tandvårdsbidrag kvar kan patientkostnaden sänkas med 300 – 1200 kr. Har du tidigare överskridit beloppsgränserna i högkostnadsskyddet blir dina patientkostnader klart lägre, vilket din tandläkare kan informera dig om. handla om.

Åtgärd 103, Akutundersökning : 695 kr
Action 121, röntgen : 95 kr
Action 501, Rotfyllning av en rotfyllning : 5 090 kr Action
701, Fyllning av en ytframtand

: 1 125 kr Totalt: 7 005 kr
Utgår högkostnadsskydd: – 920 kr
Patientkostnad: 6 085 kr

Vid rotfyllning av tand med flera rotfyllningar blir kostnaden högre, informerar tandläkaren efter att en akut undersökning är genomförd. Behandlingen kan också delas upp i flera besök. Har du allmänt tandvårdsbidrag kvar kan patientkostnaden sänkas med 300 – 1200 kr. Har du tidigare överskridit beloppsgränserna i högkostnadsskyddet blir dina patientkostnader klart lägre.

Detta paket består av en omfattande akutundersökning där flera tänder undersöks. Flera tänder röntgas också, en kindtand fixeras och en molar dras ut (komplicerad utdragning där tanden delas).

Åtgärd 107L, omfattande undersökning : 1 155 kr
Åtgärd 127, två till sex röntgenbilder : 365 kr
Action 402, Tandutdragning där separering/exponering krävs : 2 495 kr
Action 705, Reparation av två kind-/molarytor : 2 195 kr

Totalt: 6 210 kr
Exklusive högkostnadsskydd: – 632 kr
Patientkostnad:  5 578 kronor

Har du allmänt tandvårdsbidrag kvar kan patientkostnaden sänkas med 300 – 1 200 kr. Har du tidigare överskridit beloppsgränserna i högkostnadsskyddet blir dina patientkostnader klart lägre, vilket din tandläkare kan informera dig om.

Grundundersökning hos tandläkaren, framtandsreparation två ytor, tuggtandsreparation tre ytor och fluorlackering av hela bettet.

Åtgärd 101, Grundprov : 1 095 kr
Action 702, Reparation av två ytor på en framtand : 1 815 kr
Action 706, Reparation av tre eller flera ytor på en kind eller tuggtand : 2 695 kr
Action 205, Fluorbehandling : 295 kr

Totalt: 5 900 kr
Lämnar högkostnadsskydd: – 420 kr
Patientkostnad : 5 480 kr

Har du allmänt tandvårdsbidrag kvar kan patientkostnaden sänkas med 300 – 1 200 kr. Har du tidigare överskridit beloppsgränserna i högkostnadsskyddet blir dina patientkostnader klart lägre, vilket din tandläkare kan informera dig om.

Grundundersökning hos tandläkare, omfattande röntgenundersökning av alla tänder, kompletterande undersökning av tandhygienist, information och instruktioner till exempel vid parodontit och initial behandling av tandlossning, ytterligare två besök hos tandhygienist för behandling av parodontit och avlägsnande av tandsten, samt uppföljningsinformation och instruktioner.

Åtgärd 101, Grundundersökning hos tandläkare : 1 095 kr
Åtgärd 123, Full status : 1 095 kr Åtgärd 114 , Kompletterande undersökning av tandhygienist : 695 kr
Åtgärd 311, Information och anvisning : 475 kr Åtgärd 342, Mer omfattande behandling av parodontit : 1 425 kr

Åtgärd 312, Uppföljningsinformation och anvisning : 275 kr
Åtgärd 342, Behandling av parodontit mer omfattande : 1 425 kr Åtgärd 312, Uppföljningsinformation och anvisning : 275 kr Åtgärd 342 , Behandling av parodontit mer omfattande : 1 425 kr Totalt: 8 185 kr Avgår högkostnadsskydd: Patient 185 kr. kostnad : 6330 kr Har du allmänt tandvårdsbidrag kvar kan patientkostnaden sänkas med 300 – 1200 kr. Har du tidigare överskridit beloppsgränserna i högkostnadsskyddet blir dina patientkostnader klart lägre vilket din tandläkare kan informera dig om.

Akutbesök med röntgen. Tandutdragning av sprucken tand. Ny tid bokas för grundundersökning hos tandläkare inklusive extra röntgen för planering av broterapi, reparation av två tuggtänder, tid hos tandhygienist för tandstensborttagning och information/anvisningar för egenvård. Efter läkning, tandutdragning, konstruktion av en bro som ersätter en saknad tand.

Åtgärd 103,  nödundersökning : 795 kronor
Action 121,  röntgen en tand : 95 kr
Action 402,  Tandutdragning där separering/exponering krävs : 2495 kr Action
101,  Grundläggande tandundersökning : 1250 kr
Åtgärd 127,  Två till sex röntgenbilder : 365 kr
Action 704,  Fyllning av en yta kind/kind : 1425 kr
Action 705,  fylla två ytor kind/kind : 2195 kr Action
201,  Information/instruktioner : 475 kr
Åtgärd 208,  Borttagning av tandsten : 795 kr
Action 2×801,  Två kronor som är stöd för bridge : 15 000 kr
Mått 804,  upphängd led, ersättning för saknad tand : 4 000 kr

Total:
28 890 kr Högkostnadsskydd tas bort: – 8 984 kr
Patientkostnad: 19 906 kr

Har du allmänt tandvårdsbidrag kvar kan patientkostnaden sänkas med 300 – 1 200 kr. Har du tidigare överskridit beloppsgränserna i högkostnadsskyddet blir dina patientkostnader klart lägre, vilket din tandläkare kan informera dig om.